Bez spojení není velení

Náplň

Tento seminář s mnoha ukázkami Vás seznámí nejen s možnostmi komunikace vhodnými pro Vaše duhové akce, ale i se způsoby historickými, experimentálními i velmi netradičními. A to přenosem na krátké, střední a velké vzdálenosti, pomocí světla, laseru, rádiových vln, drátu, kouře i smradu. Jak předat zprávu různými způsoby • polní telefony, ústředna • stojaté akustické vlny na louce • provázkový telefon • přenos zvuku světlem - laserem (vzduchem i vláknem) - princip optických vláken • radioamatérské služby • morseovka • PMR a CB • kouřové signály

Pomůcky

zápisník a tužku

Lektor

Ondrěj Mezera
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Seznam přihlášených (9/15)

Tomáš Pospíšil, Duha Křišťál

Martin Hrach, Duha Bartoňka

Martin Kadlec, Duha Alternativní zóna

Lukáš Krunčík, Duha Modrá Střelka

David Novotný, Duha Alternativní zóna

Veronika Matlochová, Duha Wakan

Julie Skypalova, Duha Wakan

Daniel Rabiencný, Duha Arabela

Kevin Grey , Duha Arabela