Bez spojení není velení

Náplň

Tento seminář s mnoha ukázkami Vás seznámí nejen s možnostmi komunikace vhodnými pro Vaše duhové akce, ale i se způsoby historickými, experimentálními i velmi netradičními. A to přenosem na krátké, střední a velké vzdálenosti, pomocí světla, laseru, rádiových vln, drátu, kouře i smradu. Jak předat zprávu různými způsoby • polní telefony, ústředna • stojaté akustické vlny na louce • provázkový telefon • přenos zvuku světlem - laserem (vzduchem i vláknem) - princip optických vláken • radioamatérské služby • morseovka • PMR a CB • kouřové signály

Pomůcky

zápisník a tužku

Lektor

Ondrěj Mezera
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Seznam přihlášených (15/15)

Petr Vaníček, Duha Kapka

Martin Köhler, Duha Štít

Jonáš Rosecký, Duha Alternativní zóna

Jakub Kořínek, Duha Kapka

Kateřina Jamborová, Duha Alternativní zóna

Marie Kremlová, Duha Kapka

Patricie Puldová, Duha Kapka

Nina COUFALÍKOVÁ, Duha Wakan

Jan Hromek, Duha Wakan

Sandra Kopčáková, Duha Alternativní zóna

Petr Glajc jr., Duha Alternativní zóna

Filip Tomšů, Duha Wakan

Kristýna Tomšů, Duha Wakan

Nikola Popelová, Duha Wakan

Lucie Kovaříková, Duha Wakan