Správné držení těla

Náplň

Správné držení těla s využitím powerballů - praktika + seminář

Popis aktivity

Cvičení při hudbě na powerballech, snad i sranda :-)

Seminář se uskuteční při min. počtu 4 účastníků.

Pomůcky

karimatky a sportovní oblečení

Lektor

Mgr. Sabina Kopčáková
Lektorka se zabývá 20 let pohybem a zdravím, ráda předává informace dál, vystudována FTVS UK Praha.

Seznam přihlášených (0/15)