Tvorba funkčního vizuálního stylu

Náplň

Přednáška / diskuze na téma tvorby funkčního vizuálního stylu + použití v praxi (banner, vizitka, záložka. web,...)

Popis aktivity

Přednáška / diskuze o tom, jak správně vytvořit grafický kabát propagačním materiálům, aby co nejvíce zaujaly.

Seminář se uskuteční při min. počtu 3 účastníků.

Lektor

Jakub "Kubula" Svoboda
Student třetího ročníku oboru design a vizuální komunikace na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín.

Seznam přihlášených (6/20)

Tomáš Pospíšil, Duha Křišťál

Barbora Duchková, Duha Kopretina

Eliška Koželuhová, Duha Kopretina

Vojtěch Gaďurek, Duha Klub Dlažka

Andrea Štaffová, Duha Klub Rodinka