Program účastníka Klára Zapletalová

pátek 11.10.
AHon na lišku - trénink a nácvik
21:00
BThe Bodies
22:00
sobota 12.10.
FNetradiční a nové sporty a aktivity
09:00
FOrvávačky
10:30
FStolní a deskové hry na živo
15:30
neděle 13.10.
ADrobničky a energizery
09:00